🎲mikrobloggeriet jjals-2 · jals-3 · jals-4

JALS-3

Jeg syns det var passende at min første JALS kunne handle om installasjon av jals/olorm cli siden jeg hadde fått en liten advarsel om at noe kunne mangle i README-en, og jeg lærte litt av prosessen.

For å installere fulgte jeg stegene for å klone repo-et, installere babashka og bbin og eventuelt legge til noe på PATH uten problemer. Da jeg skulle installere jals derimot, ble jeg møtt av en error som etter litt om og men tydet på problemer med Java-installasjonen min. Siden jals er skrevet i Clojure som er koblet til Java, ga det litt mening.

Hva var problemet med Java-installasjonen? Den fantes ikke. Java JDK blir ikke (lenger?) forhåndsinstallert på Mac, og jeg har aldri hatt bruk for det. Det er flere måter å installere Java JDK på Mac, men den enkleste for meg syntes å være via brew.

Jeg kjørte brew install java som installerer Java under /opt/homebrew/, men det i seg selv er ikke nok da systemet leter etter Java JDK under /Library/Java/JavaVirtualMachines/. For å løse dette kan man bruke symlinks (symbolic links), som er en fil som har som formål å peke på en annen fil eller mappe. Ved å lage en sånn link i systemets mappe for JVMs (/Library/Java/JavaVirtualMachines/) vil systemet automatisk finne Java uten at man trenger å f.eks. gjøre noe med PATH. Symlinks kan lages med kommandoen ln -s på kommandolinjen:

Som man ser på bildet, kjørte jeg ln kommandoen og en link/fil dukket opp i mappa. Det gjorde at systemet fant Java, og da gikk installasjonen av jals smertefritt!