🎲mikrobloggeriet jjals-5 · jals-6 · jals-7

JALS-6 - Lage en editor i browseren

Jeg jobber med å lage en editor Unicad for ren tekst (uten formatering). Men vi ønsker å lagre informasjon om hva brukeren gjør, ikke kun enderesultatet.

Dvs, istedet for å lagre teksten hei, vil vi lagre det brukeren gjorde for å komme dit. Om brukeren skriver hi, ser brukeren har gjort en feil, visker vekk i og skriver ei så det blir hei, vil vi lagre:

  1. Skrev h på posisjon 0
  2. Skrev i på posisjon 1
  3. Visket ut posisjon 1
  4. Skrev e på posisjon 1
  5. Skrev i på posisjon 2

Dette for å få til collaborative editing, og for effektivt kontinuerlig kunne sende meldinger frem og tilbake til serveren.

Det finnes en løsning for dette, og det er et event som heter beforeInput. Det er er en event som skjer rett etter brukeren har gjort en handling, men før handlingen “får effekt” i DOM-en. Her kan vi både se hva brukeren gjør, og også stoppe handlingen. Dette er det vi bruker for rik-tekst i Unicad.

Denne eventen støttes av <textarea>. Så alt ser bra ut. Trodde jeg. Helt til jeg fant ut at når man kobler dette på en <textarea> så fungerer ikke getTargetRanges(), som er en funksjon som returnerer hvor endringen skjedde. Det hjelper ikke om vi vet at brukeren skrev i hvis vi ikke vet hvor i-en skal være.

Vi kan trikse oss rundt det ved å bruke <textarea> sin selectionStart og selectionEnd. Men disse returnerer hvor selection er (dvs før hendelsen skjedde, siden DOM-en ikke er oppdatert enda), ikke hvor endringen kommer til å skje.

Om brukeren trykker Ctrl+Backspace vil man i de fleste browsere viske ut et helt ord. Men for å støtte denne med beforeInput i et textarea må vi faktisk selv finne ut hvilket ord brukeren har visket ut, vi får kun vite at brukeren har gjort input action deleteWordBackward, og hvor cursoren stod når brukeren gjorde det.

Det er også flere ting som gjorde koden vanskelig å ha med å gjøre når jeg brukte textarea og beforeInput. Resultatet var at jeg måtte endre til en <div> med content-editable=true som har sine egne quirks, blant annet dårligere støtte for universell utforming.

Så konklusjonen er: Editering i browseren er broken (men ikke så broken som før vi fikk beforeInput, som var så sent som 2021). Skal du lage en editor i browseren, bruk et tredjepartsbibliotek som CodeMirror (for ren tekst) eller ProseMirror (for rik tekst). Det er en grunn til hvorfor vi velger å ikke gjøre det i Unicad, selv om vi på ingen måte er sikre på at vi tok riktig valg (men fremdeles heller mot at vi gjorde det riktige valget). Hvorfor vi ikke bruker CodeMirror og ProseMirror i Unicad får være en annen jals.

Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med meg på slack (for Iterate-ansatte) eller på mail (for andre).

– Sindre