🎲mikrobloggeriet oolorm-9 · olorm-10 · olorm-11

Go slice size bug og søk

Jeg innførte nylig en bug i prod:

parentIDs := make([]string, len(parents.els))
for _, el := range parents.els {
  parentIDs = append(parentIDs, el.Id)
}

Den første linja skulle hatt make([]string, 0, len(parents.els)), slik at kapasiteten blir satt til det siste argumentet, men lengden blir satt til 0. Dette fordi append legger til elementer på slutten av slice-en.

Jeg gjorde så et søk i kodebasen etter flere tilfeller:

find . -name \*.go -exec \
  awk '/= make\(\[\][^,]*,[^,]*$/ {  # linjer med "= make([]" og ett komma
    if ($1 == "var")         # hvis 1. ord er "var":
      for (i=1;i<NF;i++) $i=$(i+1) # dropp første ord (som `shift`)
    if ($4 != "0)")         # hvis siste arg != 0:
      v = $1            # sett 'v' til variabelnavnet
  } v && $0 ~ (v " = append\\(" v) {  # hvis vi finner "v = append(v":
    print FILENAME, NR, $0      # skriv ut filnavn, linjenr og linje
  }' {} \;

Det er ikke perfekt, men det er ganske bra.

P.S. To av AWK-linjene kan droppes ved bruk av $NF i stedet for $4.

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)