🎲mikrobloggeriet oolorm-17 · olorm-18 · olorm-19

Go chans & Unix pipes

Jeg har lagt merke til likheten mellom Go channels og Unix (named) pipes.

Go’s approach to concurrency […] can also be seen as a type-safe generalization of Unix pipes.

Effective Go - Share by communicating

Først, hva er named pipes igjen?

command | grep foo

er en “vanlig” pipe og kan ses på som en spesialisering av en named pipe:

mkfifo mypipe
command > mypipe &
<mypipe grep foo
rm mypipe

Selv om det opprettes et filnavn, vil ikke data skrives til fila. Named pipes gir mye mer fleksibilitet for sending og lesing av meldinger enn en navnløs pipeline.

A Tour of Go - Concurrency introduserer channels med kode som summerer tall med to goroutines. Sammenlign med min implementasjon i UNIX shell:

#!/bin/bash
set -e

sum() { c=$1; shift
  sum=0
  for v in $@; do
    sum=$(( sum + v ))
  done
  echo $sum > $c # send sum to c
}

main() {
  s=(7 2 8 -9 4 0)

  c=/tmp/chan$$ guard=/tmp/pipeguard$$
  mkfifo $c
  mkfifo $guard; >$c <$guard &

  n=$[ ${#s[@]} / 2 ]
  sum $c ${s[@]:0:n} &
  sum $c ${s[@]:n} &
  { read x; read y; } <$c # receive from c

  echo $x $y $((x+y))

  >$guard; wait
}

main

Jeg synes koden er veldig lik. mkfifo $FILNAVN tilsvarer navn := make(chan t).

$guard opprettes som en (inaktiv) skriver til $c for at den ikke skal lukkes for tidlig. FIFOer (named pipes) lukkes når alle skrivere er lukket (ferdige).

sum $c ${s[@]:0:n} & tilsvarer selvsagt go sum(s[:len(s)/2], c). & starter en asynkron prosess, lignende som go. Shell angir som kjent argumenter som ord, uten paranteser og komma. Slice’en sendes som et slags variadic argument, så det er mest praktisk å ha c som første parameter. (Håndteringen av array i main() er forøvrig eneste Bash-isme i koden.)

Den siste linja i main() er bare høfflig opprydding som lukker FIFOene og avventer at alle prosessene er avsluttet.

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)