🎲mikrobloggeriet oolorm-22 · olorm-23 · olorm-24

Generell find & replace

Search & replace av tekst i filer er kjekt med sed -i (in-place):

find . -name \*.txt -exec sed -i.bak 's/foo/bar/g' {} \;

Men det er ofte kommandoer ikke har et in-place-flagg. Da kan man kjøre (eksemplifisert med jq .):

find . -name \*.json -exec sh -c 'jq . {} >tmp && mv tmp {}' \;

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)