🎲mikrobloggeriet oolorm-24 · olorm-25 · olorm-26

OLORM-25: Markdown-lenker på tre forskjellige måter

Markdown støtter å lage lenker. Men du kan lage lenker på forskjellige måter! Her er tre alternativer.

Metode 1: Inline-lenker:

Markdown:

[teodor](https://teod.eu)

HTML:

teodor

Metode 2: Referanse-lenker med valgt navn:

[teodor][1]

[1]: https://teod.eu

HTML:

teodor

Metode 3: Referanse-lenker med implisitt navn.

Markdown:

[teodor]

[teodor]: https://teod.eu

HTML:

teodor

Av de tre, foretrekker jeg referanse-lenker med implisitt navn.

  1. Det er minst kode
  2. Det innfører færrest antall nye navn i koden. Med andre ord, det minimerer mengden abstraksjon.
  3. Det utfordrer meg til å gi lenken min et godt navn.
  4. Det blir minimalt med visuell støy rundt lenken. Gigantiske lenker midt inni et avsnitt, som [til en fil](https://github.com/iterate/olorm/tree/65be6088ae2b54b4b7e9413acaed8327d220ec84/serve/src/olorm/devui.clj) gjør at avsnittet blir vanskelig å lese når man leser plaintext.

Såvidt jeg vet støttes alle tre i Github Flavored Markdown og i CommonMark. Jeg foretrekker å bruke Pandoc til å jobbe med Markdown, og Pandoc støtter CommonMark. Her i Mikrobloggeriet bruker vi Pandoc til å konvertere Markdown til HTML.

—Teodor