🎲mikrobloggeriet oolorm-12 · olorm-13 · olorm-14

AWK detaljert detalj

Det er overraskende vanskelig å finne nedlasting-størrelsen av et Docker-image, men noen skrev at man kan bruke manifest inspect:

docker manifest inspect -v $image | awk '/"size":/{s+=$2}END{print s/1024/1024 " MiB"}'

Her avhenger jeg av at "size": 123 er på hver sin linje, noe som ikke er urimelig.

Men jeg ble også nysgjerrig på: her summeres 123, uten problemer. Hvor trygt er det? Til og med dette virker:

echo "1432kroner" | awk '{ print int($1/100) " hundrelapper" }'
14 hundrelapper

Spesifikasjonen har noen kompliserte regler for om feltverdien tolkes som tekst, tall eller numeric string. Det viser seg at det ikke er så viktig, fordi +-operatoren alltid er Numeric, og:

the value of an expression shall be implicitly converted to the type needed for the context in which it is used. A string value shall be converted to a numeric value either by the equivalent of the following calls to functions defined by the ISO C standard:

setlocale(LC_NUMERIC, ""); numeric_value = atof(string_value);

Funksjonen atof er spesifisert som:

The call atof(str) shall be equivalent to: strtod(str,(char **)NULL),

og strod:

decompose the input string into three parts:

  1. An initial, possibly empty, sequence of white-space characters (as specified by isspace())

  2. A subject sequence interpreted as a floating-point constant or representing infinity or NaN

  3. A final string of one or more unrecognized characters, including the terminating NUL character of the input string

Then they shall attempt to convert the subject sequence to a floating-point number, and return the result.

Å lese spec’en er tidvis tungt siden det er så tett knyttet til C-koden.

Men vi kan konkludere: Det er trygt å anta at alle ukjente tegn etter tallet blir ignorert :-)

P.S. Du vil kanskje filtrere docker manifestplatform.architecture.

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)