🎲mikrobloggeriet oolorm-13 · olorm-14 · olorm-15

Byggetid og utviklingsmiljø

Hvor mye har byggetiden til utviklingsmiljøet å si for produktiviteten?

Vi har en backend i Rust som etterhvert har blitt ganske treg til å bygge - også loopen som kjører fra man har skrevet kode til man får eventuelle feilmedlinger går også for sakte. Rust er kjent for å være raskt når det først er bygget, men kan bruke til gjengjeld ganske lang tid å bygge.

Det som gjør at man fort blir sittende med lang byggetid er at det kan være ganske krevende å finne ut av akkurat hva som gjør at ting tar tid. Er det et bibliotek man bruker eller er det noe man selv har gjort som kunne vært optimalisert?

Uansett, det værste med at byggetiden trekker ut er at man kommer at av flowen man ofte har når man får konsentrert seg om en utviklingsoppgave.

Også det å skulle kjøre for eksempel TCR vil være helt umulig.