🎲mikrobloggeriet oolorm-14 · olorm-15 · olorm-16

Fart i utvikling?

Utviklingsfart er noe det ofte fokuseres på, men som jeg synes er vanskelig.

Jeg har ikke møtt noen som mener at flest antall kodelinjer per time er en god metrikk for produktivitet.

Likevel føler jeg litt den samme tilnærmingen med antall “saker” løst.

Dette kan jeg også føle på indirekte i standup-runden med spørsmålet “hva har du gjort i dag/går?”

Avhengig av hva man jobber med er det lett å føle at “Mari & Per er mye mer produktive enn meg, de shipper jo saker i ett kjør”.

Selvfølgelig gjelder jo fortsatt kvalitet > kvantitet. (Jeg tar meg i å stadig oftere helle i retningen av at all ny kode er en “byrde”, det er viktigere at du skriver den riktige koden, enn at du skriver kode.) Apropos: I fysikk skiller man mellom fart og hastighet, der sistnevnte har retning. Høy utviklingsfart er ikke alt :)

Men tilbake til Mari & Per. Jeg hørte nylig en podcast der en forfatter nevnte at det er teamets fart som er interessant. Hvert individs fart er ganske irrelavant. Så hvis du bruker en hel eller halv dag på å gjøre en skikkelig god code review, eller å lære opp en kollega i noe nytt, så er det kjempenyttig for teamets funksjon som helhet.

Ikke veldig ny kunnskap dette, men en fin påminnelse når man i standup føler man “bare” har gjort “admin”-ting den siste tiden :)

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)