🎲mikrobloggeriet oolorm-27 · olorm-28 · olorm-29

openr

Jeg har laget et lite skript som jeg bruker ofte.

Hva?

Det er et skript som åpner en tilfeldig fil i en teksteditor.

Du kan eksplisitt velge teksteditor med --editor/-e, ellers velger skriptet hva enn du har i $EDITOR.

Om du bruker vi, vim, nvim, lvim får du også åpnet fila på en tilfeldig linje.

Om du bruker hx, code, codium får du også åpnet fila på en tilfeldig kolonne på en tilfeldig linje.

Hvordan?

function openr
 argparse e/editor= -- $argv
 or return

 if set -ql _flag_editor
  set editor $_flag_editor
 else
  set editor $EDITOR
 end

 set file    (git ls-files | shuf -n1)
 set line_text (cat -n $file | shuf -n1)
 set line    (string sub -l6 $line_text | string trim)
 set position  (shuf -n1 -i1-(string sub -s6 $line_text | gwc -c))

 switch $editor
  case hx
   $editor $file:$line:$position
  case vi vim nvim lvim
   $editor $file +$line
  case code codium
   $editor --goto $file:$line:$position
  case '*'
   $editor $file
 end
end

Usage

Man kjører programmet slik:

$ openr

eventuelt feks slik:

$ openr -e emacs

eller

$ openr --editor /Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/Xcode

fish

fish, som dette er skrevet i, er en modernere sh/bash/zsh. Det er mye bedre å skrive i, og er ikke POSIX-kompatibelt. Det vil si at du ikke kan klistre inn vilkårlige shellscripts fra internett og forvente at fish kan kjøre det. Men det er uansett ikke så lurt.

argparse

 argparse e/editor= -- $argv
 or return

Her bruker vi fish' finfine argparse-kommando til å definere og parse kommandoargumenter. Vi sier at vi har étt argument, editor (kortform: e) som har et parameter (=), og vi skal lese dette inn fra $argv (som er en liste over alle ordene man skriver etter openr).

Denne editor-verdien blir så stappet i de implisitte variablene $_flag_editor og $_flag_e.

 if set -ql _flag_editor
  set editor $_flag_editor
 else
  set editor $EDITOR
 end

Her sjekker vi om $_flag_editor er oppgitt, og setter isåfall $editor til den verdien.

Om $_flag_editor ikke er satt setter vi $editor til å være hva enn $EDITOR er.

Finne frem filer og posisjoner

set file    (git ls-files | shuf -n1)

Her lister vi ut alle filene git vet om i mappen (og undermapper) man står i med git ls-files. Så pipes dette inn i shuf -n1 som gir oss én tilfeldig linje av det som blir pipet inn, altså et tilfeldig filnavn. Vi setter dette i variablen $file.

set line_text (cat -n $file | shuf -n1)

Her lister vi ut innholdet i fila vi fant i forrige steg. Med -n får vi også med linjenumre (som vi bruker i et senere steg.) Så pipes dette inn i en shuf -n1 som over. Så vi står igjen med $line_text som inneholder en tilfeldig linje fra fila i $fila, med linjenummer foran.

set line    (string sub -l6 $line_text | string trim)

Her skraper vi ut de seks første tegnene i $line_text som vi definerte over, og luker vekk whitespace med string trim. Vi sitter igjen med linjenummeret fra den tilfeldige linja i variablen $line.

set position  (shuf -n1 -i1-(string sub -s6 $line_text | gwc -c))

Denne bråkete linja fjerner linjenummeret fra $line_text og teller antall tegn med gwc -c. Vi bruker gwc over wc fordi wc på MacOS putter inn whitespace før tallet vårt. Så tar vi og generer en liste av tall fra 1 til det antallet tegn vi nettopp fant. Så velger vi oss ut et tilfeldig av disse tallene. Og setter det i $position.

Som du kanskje ser er narrativet i koden og prosaen nokså forskjellig her. Beklager om det er vanskelig å følge, men vi sitter i hvert fall igjen med et tilfeldig kolonnenummer.

switch

 switch $editor
  case hx
   $editor $file:$line:$position
  case vi vim nvim lvim
   $editor $file +$line
  case code codium
   $editor --goto $file:$line:$position
  case '*'
   $editor $file
 end

Her velger vi hvordan vi vil starte editoren basert på innholdet i $editor.

Hvorfor?

Jeg synes det er nyttig å av og til åpne en tilfeldig fil i et prosjekt og lese den og reflektere litt over hva den gjør/er og hvorfor den eksisterer. Er det en gammel bit med kode? Hvordan passer den inn med den nye koden vi skriver? Ser jeg noen åpenbare forbedringer jeg kan gjøre her og nå? Kanskje denne koden kan hjelpe meg å se resten av koden på en litt annen måte?