🎲mikrobloggeriet oolorm-2 · olorm-3 · olorm-4

En hyllest av JSON

XML og YAML har noen nyttige funksjoner som JSON ikke har, men har også mye mer kompleksitet.

JSON er så lite komplisert at spesifikasjonen kun består av fem enkle diagrammer.

Dette gjør at jeg nettopp kunne skrive et enkelt testscript helt uten noen JSON parser:

curl -s 'http://address' | tee tmp/data.json
if tr -d ' \t\n\r' < tmp/data.json |
    grep '"type":"redirect"' |
    grep '"action":301' |
    grep '"redirectUri":"https://address"'
then
    echo 'Test OK'
fi

Kjernen av koden er kommandoen tr -d som fjerner alle lovlige whitespace-tegn fra JSON-dataen og slik normaliserer den. (Merk at whitespace inni tekststrenger også fjernes, som kan være problematisk i andre tilfeller.)

Denne koden (med unntak av curl) er en gyldig POSIX shell-kommando og vil derfor virke på alle CI-systemer etc. i all overskuelig fremtid.

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)