🎲mikrobloggeriet oolorm-3 · olorm-4 · olorm-5

Go Single Method Interface og Adapter

(Tilsvarer Kotlin og Javas Single Abstract Method (SAM) interface / functional interface)

Grensesnitt med en enkelt funksjon er veldig praktiske:

type Greeter interface {
  Greet(name string) string
}

De kan enkelt sendes som parametre eller returverdier til og fra funksjoner (høyere ordens funksjoner), de kan komponeres med andre interfaces, og de er relativt enkle å implementere.

Man kan dessverre ikke (ennå hvertfall) implementere en SMI (Single Method Interface) direkte fra en funksjon, men man kan lage et Adapter. Vi lager først en funksjonstype med samme signatur som interface-funksjonen:

type GreetFunc func(string) string

og deretter implementere interfacet på denne:

func (f GreetFunc) Greet(name string) string {
  return f(name)
}

Nå kan vi hvor som helst enkelt implementere Greeter fra en funksjon:

func main() {
  greeter := GreetFunc(func(s string) string {
    return fmt.Sprintf("Hello, %s", s)
  })
  greeting := greeter.Greet("Bob")
  fmt.Println(greeting)
}

Du har sannsynligvis brukt denne teknikken allerede vba. http.HandlerFunc.

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)