🎲mikrobloggeriet oolorm-30 · olorm-31 · olorm-32

Go interface nil values

Vi brente oss på en Go-finurlighet igjen.

Vi returnerte interfacet io.Reader fra noen funksjoner, og vi hadde en sjekk if reader == nil.

Dette virker noen ganger fint, og andre ganger ikke. Se følgende kode:

func main() {

  var reader io.Reader = nil
  fmt.Println(reader == nil) // true

  var b *bytes.Reader = nil
  fmt.Println(b == nil)   // true

  reader = b

  fmt.Println(reader == nil) // false 🤯
}

bytes.Reader implementerer io.Reader. Derfor kopilerer dette uten problemer, og kjører også helt perfekt med ulike verdier, bortsett fra akkurat den vist over.

Det viser seg at implementasjoner av interface er nil kun hvis verdien og typen er nil.

Go FAQ har et innslag om dette og anbefaler bruk av interfaces i returtyper, selv om:

This situation can be confusing

De har ellers ingen gode løsninger utover:

Just keep in mind that if any concrete value has been stored in the interface, the interface will not be nil.

Jeg synes dette var veldig overraskende og føler at Liskov Substitution Principle (LSP) blir brutt, men får bare prøve å ha dette i mente.

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad :)