🎲mikrobloggeriet oolorm-29 · olorm-30 · olorm-31

Anker-dato

Jeg lærte et nytt ord som jeg synes var interessant nok til å dele. En anker-dato (anchor date) brukes når man f. eks skal betale noe hver måned, men samtidig ta høyde for at ikke alle måneder er like lange.

Her er et eksempel: Et månedsabonnement begynner 31. januar, dette vil også være anker-datoen. Neste gang forfaller det 28. februar. Men når i mars skal det forfalle? Plusser vi på en måned fra siste dato ender vi opp med 28. mars, men det blir ikke riktig. Vi skal heller ta utgangspunkt i anker-datoen og plusse på to måneder. Riktig forfall blir da 31. mars.