🎲mikrobloggeriet oolorm-5 · olorm-6 · olorm-7

Semikolonfri Rust

Hvordan ville Rust-koden vår sett ut uten semikolon?

Jeg tror dette kunne vært et interessant eksperiment.

Navnet er inspirert av point-free style (PFS), uten noe mer felles enn at både SFR og PFS er paradigmer/dogmer for hvordan man skriver en del av koden sin.