🎲mikrobloggeriet oolorm-4 · olorm-5 · olorm-6

Test tidlig, mens det fortsatt gjør litt vondt

Det er lett å utsette å teste det man lager på ekte brukere, det er alltid en til feature som man ønsker å ha ferdig før det er “klart”. Men man må slippe det man har laget løs mens det fortsatt føles litt tidlig og er litt ubehagelig.

I dag hadde vi en test på et design-verktøy uten blant annet innlogging, lagring og bytte av farger. Vi ville først og fremst test brukbarheten til verktøyet. Vi har en lang liste med features og fikser som vi trenger å få på plass, men tilbakemeldingene vi fikk fra brukerne våre var nesten utelukkende andre ting som vi ikke hadde tenkt så mye på. Det gjør at vi nå i mye større grad lager det viktigste først.

Vi får fokuset bort fra “en til feature” til å gjøre det man har solid og brukervennlig.